Výlet do Bardejova

Venujte 2% z dane

Milí priatelia, priaznivci nášho občianskeho združenia,

ak chcete podporiť naše Občianske združenie POD MIĽAČOM venujte prosím,

2 % z Vašej odvedenej dane za rok 2016 pre naše občianske združenie.

Za podporu ďakujeme.

Postup pre poukazanie 2 %:

  1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane”

  2. Vypíšte “Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby”

    (tlačivo s potrebnými údajmi o občianskom združení si môžte stiahnuť tu:

     Vyhlásenie o poukazani podielu zaplatenej dane.pdf )

  3. Tlačivá doručte do 30.4.2017 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

Vianočné stretnutie – 17.12.2015

Stolnotenisový turnaj 30.12.2015 – výsledky

Výsledková tabuľka

 

Stolnotenisový turnaj

OZ Pod Miľačom pozýva mladých Zbehňovčanov do 18 rokov na stolnotenisový turnaj, ktorý sa uskutoční

dňa 30.12.2015 od 10.00 hod. v budove Obecného úradu v Zbehňove.

stolny_tenis

Počas vianočných prázdnin je možnosť trénovať v miestnosti na obecnom úrade, bližšie informácie získate na Obecnom úrade.