Vítajte

Vitajte na stránke Občianského združenia Pod Milačom.

Táto stránka je momentálne v rekonštrukcii.

Pár slov na úvod …….
Občianske združenie Pod Miľačom vzniklo v mesiaci január 2015 v obci Zbehňov z iniciatívy niekoľkých nadšencov, ktorých hlavným cieľom je zvýšiť kvalitu života obyvateľov tejto malej obce.
Ambíciou OZ je zapojiť čo najvyšší počet občanov do kultúrnych, spoločenských a športových akcií.
Zamerame sa na budovanie komunitných vzťahov, stmelenie pôvodných a prisťahovaných obyvateľov obce s cieľom pestovať zdravý obecný patriotizmus.
Cieľovou skupinou aktivít budú tak deti a mládež, ako aj stredná a najstaršia generácia, zohľadňujúc špecifické potreby jednotlivých skupín.
Pri organizovaní ekologických a rekreačno-turistických podujatí počítame aj s účasťou ďalších obcí v regióne.
O činností občianskeho združenia, pripravovaných podujatiach, ako aj informácie o zrealizovaných akciách budeme pravidelne uverejňovať na tejto internetovej stránke.
Na e-mailovej adrese – ozpodmilacom@gmail.com alebo kontakt@ozpodmilacom.sk radi privítame podnety, návrhy k činnosti ako aj postrehy z jednotlivých podujatí.

Tešíme sa na spoluprácu, spoločne strávené chvíle a dobrý pocit pri napĺňaní potreby urobiť niečo užitočné pre obec, pre jej obyvateľov, pre NÁS VŠETKÝCH !

 

 

Rada OZ Pod Miľačom