Monthly Archives: máj 2015

Výlet k prameňu Miľač

K prameňu Miľača

Nedeľné popoludnie 3. mája 2015 sa skupinka Zbehňovčanov (vekové rozpätie 5-72 rokov) rozhodla stráviť spoločne a to pochodom k prameňu Miľača.

O posilnenie vo forme jedla a pitia sa postarali  Michal H. so synom Marcelom a Jaro J., ktorí v predstihu pripravili ohnisko a dopravili potrebné suroviny. Skupina v čele so starostom sa vydala na pochod. Po krátkom zastavení Pod Bralom nasledoval zostup do koryta potoka Miľač. Aj keď terén bol značne náročný, nálada bola úžasná a tak to všetci hravo zvládli. Náročné to mal aj náš fotograf Ondrej. K., ktorý sa snažil zachytiť krásnu prírodu aj postup všetkých turistov.

Zostup do nášho“ základného tábora“ bolo oveľa rýchlejší aj vďaka vôni pečienky a slaninky, ktorá sa šírila od nášho ohniska. Veľký úspech mal aj pečený chlebík Stana M., ktorý chutil deťom i „dospelákom“.

Celkovú atmosféru najlepšie vystihol výrok našej päťročnej turistky, ktorá celá udychčaná, rozstrapatená a šťastná zahlásila „…toto je najlepšia opekačka môjho života…“

Vďaka patrí sponzorom za občerstvenie, organizátorom a všetkým účastníkom za príjemný zážitok a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

OZ Pod Miľačom

Máj 2015

Krst knihy o Zbehňove

Oslavy ukočenia vojny 2015