Stretnutie členov 18.7.2020

Brigáda 23.5.2020 – čistenie židovského cintorína

Výlet na Miľač 4.1. 2020

Stavanie mája 2019